Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Professional Fitness Kitchen étel házhoz-szállító szolgáltatás WEB felületen, és telefonos ügyfélszolgálatán keresztül végzett adatkezelésről.

 

1. Adatkezelő megnevezése
R1 Obi Delivery Kft (továbbiakban :Adatkezelő)
Székhely: 1174 Budapest, Klapka utca 6.
E-mail: r1futarszolgalat@gmail.com
Telefon: 06 20/ 947 8506
Honlap: www.pfk.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az online felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

◦ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

WEB oldalon, telefonon és megrendelőlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele esetén (továbbiakban: regisztráció)

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Adatbázisokban történő azonosításhoz, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez.

E-mail cím

Kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót emlékeztető valamint a rendelés visszaigazolást

Jelszó

Ön által történő biztonságos belépést szolgálja

Telefonszám

Kapcsolattartás célját szolgálja, például a szállítási időpont egyeztetésre

Szállítási cím

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

Hol hallott rólunk

Belső statisztikához szükséges, az adatbázisban nem kötődik személyes adathoz és választható az egyéb kategória is.

Számlázási cím

Amennyiben nem azonos a szállítási címmel, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

Kapcsolattartó neve

Nem kötelezőn megadandó adat a szolgáltatás igénybevételéhez.

Személyes adat
Az adatkezelés célja
Név
Adatbázisokban történő azonosításhoz, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez.
E-mail cím
Kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót emlékeztető valamint a rendelés visszaigazolást
Jelszó
Ön által történő biztonságos belépést szolgálja
Telefonszám
Kapcsolattartás célját szolgálja, például a szállítási időpont egyeztetésre
Szállítási cím
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
Hol hallott rólunk

 

Belső statisztikához szükséges, az adatbázisban nem kötődik személyes adathoz és választható az egyéb kategória is.

 

Számlázási cím

Amennyiben nem azonos a szállítási címmel, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.
Kapcsolattartó neve
Nem kötelezőn megadandó adat a szolgáltatás igénybevételéhez.

A regisztráció során a kötelezően megadandó adatok mellett, az Érintett önkéntesen a regisztráció során a megjegyzésben bármilyen általa fontosnak és a szolgáltatás zökkenőmentes igénybevételéhez szükséges releváns információt megadhat.  
Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. A szolgáltatás igénybevételéhez fontos, hogy a szállítási címen megtalálható legyen a szolgáltatást igénybe vevő.

Hírlevél feliratkozás: 

A Regisztráció során, Önnek lehetősége van az Adatkezelő Hírlevelére nem feliratkozni. A Hírlevélre történő feliratkozásnál a regisztráláshoz szükséges adatokat használja Adatkezelő. A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. A hírlevélről, Ön bármikor leiratkozhat.
 

Bank adatok:
Önnek a megrendelés során lehetősége van azonnali, vagy utólagos bankkártyás fizetésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén a Professional Fitness Kitchen Weboldalán a kártya adatok nem kerülnek elmentésre, semmilyen a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító Barion megbízható, magas szintű titkosítással és megfelelő tanúsítványokkal rendelkező oldalon, valamint a Sumup oldalakon kezelik, a törvény által előírt módon.
A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Tájékoztatjuk, hogy minden érintett e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az e-mail cím valóban az azt megadó érintetthez tartozik, ily módon jogosult vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

3.2 Az adatkezelés jogalapja.

Az Ön hozzájárulása, mely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

3.3. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli adatkezelő.
A hozzájárulását az rendeles.pfk@gmail.com küldött levelében bármikor visszavonhatja.
A rendelésével és fizetésével kapcsolatos adatok 21 napot követően törlődnek. Egyéb az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 

Kérjük, a bejelentkezés során az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviseletében használt elérhetőségi adatokat adja meg (például céges mobiltelefonszám, céges e-mail cím).

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz a szolgáltatást végző ételkiszállító és az ügyfélszolgálati kollégák férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Így például a ügyfélszolgálat az új jelszó adása miatt, vagy esetleges reklamáció kezelés érdekében, megismerik az Ön személyes adatait. Az Ön adataihoz az IT munkatársak is hozzáférhetnek, így például amennyiben személyes adatait módosítatja. Emellett a számlaadatokhoz a Adatkezelő Könyvelői és esetenként a képviseletét ellátó Ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait. Adatkezelő csak kivételes a Hatóságok, illetve egyéb törvény által előírt esetekben adja át a személyes adatait harmadik fél számára. Így például, a rendőrség megkeresés, nyomozáshoz ha az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A papír alapú megrendelések rögzítés után 1 héttel irat megsemmisítővel megsemmisítjük.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy a Adatkezelő tájékoztassa:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli.

Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

5.2 A helyesbítéshez való jog
Ön a WEB oldalon ezt a Saját Profil alatt megteheti az adatai módosítását. Ezen felül az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Ebben az esetben mivel az Ön adatainak módosításához Adatkezelő ügyfélszolgálatos, és szállító munkatársainak nincs jogosultságuk, így 30 napon belül tudja azt Adatkezelő IT munkatársán keresztül módosítani.

5.3 A törléshez való jog
Ön az WEB oldalon ezt a Saját Profil alatt megteheti. Ezen felül az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelőt törölje valamennyi személyes adatát.

5.4 A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelő adatait jogosulatlanul nem a szolgáltatás igénybevétele érdekében használja fel, vagy nem jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat a számlaadatok megtartása miatt.

6. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza: 
• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
• Adatkezelő neve, elérhetősége;
• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
• az érintett személyes adatok köre;
• az érintettek köre és száma;
• az adatvédelmi incidens időpontja;
• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).  

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél ( http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

 

8. Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.